Ako nastaviť detskú zľavu

Trevlix vám umožňuje nastaviť zľavu za ubytované deti do vekovej hranice, ktorú si sami zvolíte.

 

Dajme tomu, že napríklad máte takto nastavené podmienky:

 

  • deti do 2 rokov majú ubytovanie zadarmo
  • deti 2 - 12 rokov majú zľavu 30%
  • deti nad 12 rokov platia rovnakú cenu ako dospelá osoba

 

Ukážeme si, ako tieto detské zľavy jednoducho nastaviť v 2 krokoch v Trevlixe :) 

1. Nastavenie vekového limitu

Maximálnu vekovú hranicu pre ubytovanie dieťaťa zdarma nastavíme v:

 

Nastavenie - Nastavenie systému - Max. vek pre dieťa s pobytom zadarmo (rokov)

 

Maximálnu vekovú hranicu pre detskú zľavu nastavíme v:

 

Nastavenie - Nastavenie systému - Max. vek pre (voliteľnú) detskú zľavu (rokov)

 

1. Věkový limit dětská sleva

2. Nastavenie výšky detskej percentnej zľavy - Variant I. (odporúča sa)

Výšku detskej zľavy v percentách nastavíme v module Ceny kliknutím na "detská zľava".

 

Pokiaľ sa vám riadok "detská zľava" nezobrazuje, zakšrtnite si najskôr zobrazenie "obmedzenia".

 

aktivace restrikcí modul cena

Teraz už môžete nastaviť detskú zľavu pre všetky typy izieb:

2. Nastavit dětskou slevu

3. Ako sa zobrazí detská zľava v rezervačnom systéme hosťom?

Hostia si teraz môžu zvoliť celkový počet hostí a z toho počet detí so zľavou.

 

Zľava sa im automaticky odpočíta z celkovej ceny ubytovania.

Percentuálna zľava sa počíta z pomerného podielu dieťaťa na cene ubytovania (teda napr. pri 3 ubytovaných osobách z tretiny ceny ubytovania).

 

Rezervačný systém zároveň dohliada, aby na izbe vždy bola aspoň 1 dospelá osoba.

 

Dětská sleva v rezervačním systému ubytování

 

To je všetko, práve ste úspešne nastavili detskú zľavu :)

Variant II. Alternatívne zadanie detskej ceny v absolútnej sume

Ak nechcete zadávať detskú cenu ako percentuálnu zľavu z podielu ceny dospelej osoby, môžete cenu pre dieťa zadať v absolútnej čiastke.

 

Príklad: Cena za pobyt na 1 noc pre 4 osoby je 4.000 Sk (teda 1.000 Sk na osobu). Cenu za dieťa chceme nastaviť na 500 Sk.

 

Najprv zmeníme spôsob zadávania zľavy v:

Nastavenia - Nastavenie systému - Spôsob zadania detskej zľavy - zadať cenu za dieťa

1-spôsob-zadanie-detske-zľavy

Potom v module Ceny zobrazíme "obmedzenie" a zadáme detskú zľavu v absolútnej sume, napr. 20 €.

Cena za pobyt na 1 noc pre 4 osoby, z toho 1 dieťa v tomto prípade bude 3.500 Sk.

 2-nastaviť-cenu-za-dite-absolutni

Variant III. Cena za dieťa ako Doplnková služba

Ak nechcete cenu za dieťa vôbec rozpočítavať z podielu dospelých osôb na cene pobytu, môžete zvoliť toto riešenie.

Cenu za dieťa v tomto prípade vôbec nezadávame v module Ceny (v module Ceny sú v tomto variante zadané len ceny za dospelé osoby).

Ceny za deti v tomto variante zadávame v module Doplnkové služby.

Môžeme napr. nastaviť cenu za dieťa na 600 Kč pre izbu typu Dvojlôžková štandard.

 

Nastavenia - Doplnkové služby - pridať

 

  • zvolíme Cena za /ks/noc, premenujeme na /dieťa/noc
  • do poľa max. ks zadáme maximálny počet detí na izbe
  • ak je cena a maximálny počet platný iba pre niektorý typ izby, zvolíme z rolety

doplnkova-sluzba-1

 

Nesmieme zabudnúť na záložke Pokročilé zvoliť typ služby "detský hosť - cena", inak by sa nám nezapočítali deti do súčtu hostí a detí.

doplnkova-sluzba-2

4. Poznámka k cenám pre deti na Booking.com

Katalóg Booking.com neumožňuje nastavenie detskej zľavy v percentách.

 

Pokiaľ chcete nastaviť v katalógu Booking.com odlišnú cenu pre deti, princíp je obdobný, ako pri doplnkových službách (podobne ako Variant III). Za dieťa sa potom platí pevný poplatok, ktorý je fixný pre všetky obdobia. Dieťa potom z technického pohľadu nie je hosťom a nevzťahuje sa naň cenník hostí, nastavený v kalendári cien Bookingu.

Postup nájdete tu v pomocníkovi pre Booking partnerov.

 

Pokiaľ dodatočne meníte maximálny počet detí a dospelých osôb ubytovacích jednotiek na Bookingu a máte aktívny Channel manager, nezabudnite nás o tom informovať.

Často sa stane, že sa zmení (zníži) celkový maximálny počet osôb na izbe v kalendári cien Bookingu, čo potom spôsobí chybu synchronizácie Channel manageru. Tomu treba predísť kontrolou z našej strany a nastavením exportu maximálneho počtu osôb z Trevlixu.