Prohlášení o používání cookies

Soukromí a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá

Při vývoji aplikací klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.

Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o funkce typu nákupní košík, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.

 

Proč se mi zobrazuje lišta s žádostí o povolení cookies?

Podle směrnice Evropské unie musí web požádat uživatele o schválení použití cookies. 

 

Jaké cookies používáme?

Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Systém Trevlix ukládá ve formě cookies pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Jsou to tedy zejména tzv. „technická cookies“, bez kterých by nemohl fungovat žádný objednávkový systém nebo přihlášení do uživatelského účtu.

 

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google Ads, Seznam Sklik nebo Facebook pixel a podobné. 

 

Jak mohu zvolit a změnit povolení ukládání cookies?

Souhlas s jednotlivými kategoriemi cookies uděluje každý návštěvník pomocí cookie consent lišty. Všechny cookies kromě technických cookies, nezbytných pro základní funkce webu, může návštěvník povolit nebo zakázat. Nastavení jednotlivých kategorií cookies můžete kdykoli změnit zde.