1. Analýzy návštevnosti a meranie konverzií

Pre meranie návštevnosti a konverzií (teda dokončených rezervácií) rezervačného systému môžete použiť službu Google Analytics, Google Ads, Facebook alebo Sklik.


Analýzy spustíte doplnením meracieho ID (iba ID, nie celého meracieho kódu) zvolené služby v:

 

Nastavenie - Rezervačný systém pre váš web - Meranie konverzií

Měření konverzí

2. Google Analytics

Ak chcete sledovať návštevnosť rezervačného systému na vašom webe pomocou Google Analytics, presvedčte sa, že máte v poli Google Analytics ID nastavenú správnu hodnotu ID merania vášho účtu Google Analytics:

 

Nastavenie - Rezervačný systém pre váš web - Meranie konverzií

 

V novších účtoch má formát napr. G-A1B2C3D4E5, v starších účtoch napr. UA-123456789-1 a je samozrejme vždy unikátny pre váš účet.

3. Meranie konverzií - Google Analytics GA4 a Google Ads

Pri dokončení rezervácie odosiela Trevlix do Google Analytics (a tiež do Google Ads, pokiaľ máte službu nastavenú) udalosť "conversion".

 

Tento typ udalosti by ste si mali v Google Analytics označiť ako konverziu:

Google Analytics (verzia GA4): Prehľady - Zapojenie - Udalosti - riadok "conversion" - Označiť ako konverziu

 

Událost conversion

 

  Tip: Tato nápoveda a náhľad sú určené pre súčasnú verziu Google Analytics 4. Nie je určená pre staršiu verziu Google Universal Analytics, ktorej podporu Google ukončuje k 1.4.2022.

4. Meranie konverzií - Google Analytics - staršia verzia Universal Analytics

Ak máte ešte staršiu verziu Google Analytics – Universal Analytics a z nejakého dôvodu nechcete upgradovať na aktuálnu verziu GA4, môžete si nastaviť sledovanie dokončených rezervácií pomocou merania cieľov.

 

Cieľ nastavíte v Google Analytics (verzia Universal Analytics) takto:

Správca - Ciele - Nový cieľ

a podľa obrázku nastavíte sledovanie regulárneho výrazu na "step=thankyou"

Měření cíle GA UA rezervace ubytování

5. Mám problém so zobrazením štatistík vo vnútri iframe na webe - GA4

U niektorých účtov môže nastať problém s povolením meracieho kódu vo vnútri rezervačného iframe.

 

Ak ste si istí, že máte všetko nastavené správne a ani po 48 hodinách nevidíte testovacie prístupy a rezervácie v Google Analytics, môžete skúsiť doplniť do konfigurácie domén okrem vašej domény aj doménu rezervačného systému book.trevlix.com v Google Analytics (verzia GA4): Správca - Dátové streamy - zvoliť stream - Ďalšie nastavenia značkovania - Konfigurácia vašich domén

 

Konfigurace domén Google Analytics

 

Tento krok ale nevykonávajte zbytočne, Trevlix už v meracom kóde sám zasiela inštrukciu na povolenie domény.

6. Nepodarilo sa mi sprevádzkovať analýzy

Služba merania návštevnosti a konverzií je poskytovaná ako doplnok zadarmo bez záruky a bez bezplatnej individuálnej podpory.

 

Súčasný stav je taký, že dôraz na súkromie návštevníkov Internetu je čím ďalej silnejší a východzie nastavenia prehliadačov sú čím ďalej reštriktívnejší v povoľovaní cookies a technológií potrebných na meranie návštevnosti. Pokiaľ prehliadač návštevníka nepovolí tieto funkcie, nemožno bohužiaľ nič zmerať. Dá sa očakávať, že celý odbor analýz návštevnosti prejde veľkou zmenou smerom k výraznému obmedzeniu schopnosti prevádzkovateľa webu získať ucelenejšie dáta o návštevnosti a konverziách.

 

Ak si želáte, aby sme vám nastavenie vykonali alebo skontrolovali, budeme potrebovať pridelenie prístupu do Google Analytics.

V prípade vyžiadaného zásahu z našej strany sa jedná o platenú službu individuálnej podpory.