1. Analýzy návštevnosti a meranie konverzií

Pre meranie návštevnosti a konverzií (teda dokončených rezervácií) rezervačného systému môžete použiť službu Google Analytics, Google Ads, Facebook alebo Sklik.


Analýzy spustíte doplnením meracieho ID (iba ID, nie celého meracieho kódu) zvolené služby v:

 

Nastavenie - Rezervačný systém pre váš web - Meranie konverzií

Měření konverzí

2. Google Analytics

Ak chcete sledovať návštevnosť rezervačného systému na vašom webe pomocou Google Analytics, presvedčte sa, že máte v poli Google Analytics ID nastavenú správnu hodnotu ID merania vášho účtu Google Analytics:

 

Nastavenie - Rezervačný systém pre váš web - Meranie konverzií

 

V novších účtoch má formát napr. G-A1B2C3D4E5, v starších účtoch napr. UA-123456789-1 a je samozrejme vždy unikátny pre váš účet.

3. Meranie konverzií - Google Analytics GA4 a Google Ads

Pri dokončení rezervácie odosiela Trevlix do Google Analytics (a tiež do Google Ads, pokiaľ máte službu nastavenú) udalosť "conversion".

 

Tento typ udalosti by ste si mali v Google Analytics označiť ako konverziu:

Google Analytics (verzia GA4): Prehľady - Zapojenie - Udalosti - riadok "conversion" - Označiť ako konverziu

 

Událost conversion

 

Tip: Tato nápoveda a náhľad sú určené pre súčasnú verziu Google Analytics 4.
Nie je určená pre staršiu verziu Google Universal Analytics, ktorej podporu Google ukončil k 1.4.2022.

4. Alternatívne meranie konverzií - URL parameter strany s poďakovaním

V starších verziách GA bolo možné nastaviť aj meranie podľa reťazca obsiahnutého v URL adrese strany s poďakovaním.
Môžete prípadne tento prístup použiť na iné účely merania.
Strana s poďakovaním obsahuje vždy parameter step=thankyou

Měření cíle GA UA rezervace ubytování

5. Mám problém so zobrazením štatistík vo vnútri iframe na webe - GA4

U niektorých účtov môže nastať problém s povolením meracieho kódu vo vnútri rezervačného iframe.

 

Ak ste si istí, že máte všetko nastavené správne a ani po 48 hodinách nevidíte testovacie prístupy a rezervácie v Google Analytics, môžete skúsiť doplniť do konfigurácie domén okrem vašej domény aj doménu rezervačného systému book.trevlix.com v Google Analytics (verzia GA4): Správca - Dátové streamy - zvoliť stream - Ďalšie nastavenia značkovania - Konfigurácia vašich domén

 

Konfigurace domén Google Analytics

 

Tento krok ale nevykonávajte zbytočne, Trevlix už v meracom kóde sám zasiela inštrukciu na povolenie domény.

6. Nedarí sa mi sledovať zdroje konverzií v Google Ads

A) Pre povolenie sledovania zdrojov konverzií medzi viacerými doménami môže byť potrebné pridať do meracieho kódu webu ubytovacieho zariadenia, do ktorého vkladáte iframe rezervačného systému, parameter linker a do neho uviesť okrem domény vášho webu aj doménu book.trevlix.com a nastavenia cookie_flags - viď príklad:

 

gtag('set', 'linker', {'domains': ['book.trevlix.com', 'www.vasedomena.cz']});
gtag('config', 'TAG_ID', {cookie_flags: 'secure;samesite=none'});

 

Celý kód merania:

gtag mereni

 

B) Trevlix bude automaticky hodnotu linker aj cookie_flags dopĺňať do meracieho kódu aj do konverzií. Ak odosielate konverzie ešte z iných miest webu ubytovacieho zariadenia, môžete tu tiež doplniť parameter linker (za hodnotu send_to).

 

Tzn. ak v meracom kóde Google Ads máte napríklad riadok:

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-1234567890/AbCDEFGHIJKLMNOP'});

 

je potrebné ho zmeniť na:

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-1234567890/AbCDEFGHIJKLMNOP', 'linker': {'domains': ['book.trevlix.com', 'vase-domena.com']}});

 

, kde:

vasa-domena.com je názov domény vášho webu.

AW-1234567890/AbCDEFGHIJKLMNOP je len príklad, je potrebné zameniť za vaše skutočné doterajšie identifikátory meracieho kódu.

7. Nepodarilo sa mi sprevádzkovať analýzy

Služba merania návštevnosti a konverzií je poskytovaná ako doplnok zadarmo bez záruky a bez bezplatnej individuálnej podpory.

 

Súčasný stav je taký, že dôraz na súkromie návštevníkov Internetu je čím ďalej silnejší a východzie nastavenia prehliadačov sú čím ďalej reštriktívnejší v povoľovaní cookies a technológií potrebných na meranie návštevnosti. Pokiaľ prehliadač návštevníka nepovolí tieto funkcie, nemožno bohužiaľ nič zmerať. Dá sa očakávať, že celý odbor analýz návštevnosti prejde veľkou zmenou smerom k výraznému obmedzeniu schopnosti prevádzkovateľa webu získať ucelenejšie dáta o návštevnosti a konverziách.

 

Ak si želáte, aby sme vám nastavenie vykonali alebo skontrolovali, budeme potrebovať pridelenie prístupu do Google Analytics.

V prípade vyžiadaného zásahu z našej strany sa jedná o platenú službu individuálnej podpory.