Booking.com - cena pre hostí sa líši od ceny v extranete

Niekedy sa stáva, že ak si na Booking.com otestujete ceny z pohľadu hosťa, zistíte, že ceny, za ktoré katalóg Booking.com ponúka vaše ubytovacie služby, sa líšia od cien, ktoré máte nastavené v extranete Booking.com (obvykle sú nižšie, než vaše nastavené ceny).

 

Pri Bookingu môže problém s odlišnou cenou spôsobiť napríklad:

  • nastavenie cenových kategórií na Booking.com (nemáte nastavenú cenovú kategóriu so zľavou, na ktorú ste zabudli? - napríklad nevratná cenová kategória, zľava za dlhší pobyt, apod.)
  • nastavenie cenových akcií na Booking.com (obdobný prípad ako cenové kategórie, ale ide o dočasné akcie s obmedzeným trvaním)
  • aktívny zľavový program Genius na Booking.com
  • Booking používa pre rôzne ceny pri odlišnom počte hostí „Odvodené ceny“, ktoré sa zadávajú samostatne, viď https://www.trevlix.sk/sk/channel-manager-ako-pouzivat/ bod 6, obr. 2 a môžu sa líšiť od cien v Trevlixe
  • meškanie medzi nastavením cien v extranete Booking a ich prenosom do ponuky katalógu Booking – nastavenie cien v extranete sa bohužiaľ neprejaví hneď. Bookingu môže trvať niekoľko hodín alebo aj celý deň, než sa zmena v extranete Bookingu premietne do ponuky cien pre hostí na Bookingu (nevykonávali ste v poslednej dobe zmeny, napr. zrušenie cenovej kategórie, zmeny cien, zrušenie cenovej ponuky, zrušenie programu Genius, atď. .?)

 

Ak to nie je žiadny z vyššie uvedených prípadov, potom to bude najpravdepodobnejšie:

  • interná chyba katalógu Booking.com, kedy Booking ponúka vaše ubytovacie služby za cenu, ktorá nezodpovedá nastavenej cene ubytovacieho zariadenia v extranete Bookingu

 

V takom prípade Vám my bohužiaľ nemôžeme z našej strany nijako pomôcť.

Channel manager môže ovplyvniť iba nastavenie extranetu Booking.

(Rovnako ako by nastavenie vykonával užívateľ ručne v extranete Bookingu, len je to vykonané automaticky).

 

Na prenos nastavenia z extranetu Booking.com do ponuky hosťom katalógu Booking.com (a všetky prípadné odchýlky a chyby medzi extranetom a katalógom Booking) má vplyv len algoritmus katalógu Booking.com.

V takom prípade je potreba kontaktovať podporu Booking.com (postup pozri prílohu nižšie).

 

Aby ste predišli snahe podpory Bookingu hľadať príčiny všade inde než v katalógu Booking alebo chybu poprieť (a chyba tiež môže sama od seba do doby reakcie podpory Bookingu zmiznúť), je ideálny zaobstarať a zaslať podpore Bookingu náhľad ponuky pre hostí a zodpovedajúci náhľad nastavenia cien v extranete, preukazujúce, že ponúkaná cena v katalógu nezodpovedá nastaveniu cien v extranete Booking.com.

Prílohy