Booking.com - ako zrušiť prepojenie Channel manager

Upozornenie: Zrušenie prepojenia Channel managera nevykonávajte, pokiaľ si nie ste úplne istí, že chcete Channel manager deaktivovať.
Tento krok je nevratný. Pre prípadné obnovenie funkčnosti Channel manažéra je nutné znovu vykonať celý proces aktivácie Channel manažéra.

1. Oznámenie deaktivácie Channel manageru prevádzkovateľovi hotelového systému

Deaktivácia Channel manažéra je proces, ktorý musí vykonať viac strán.

Najprv teda informujte prevádzkovateľa svojho hotelového systému o zámere zrušiť Channel manager.

Pokiaľ rušíte prepojenie s Trevlixom, oznámte zrušenie Channel manažéra cez autorizovaný dotaz.

2. Deaktivácia Channel manageru v Booking.com

Akonáhle dostanete potvrdenie o prijatí žiadosti o deaktiváciu Channel manažéra, kliknite v extranete Booking.com na:

 

Účet - Poskytovateľ prepojení - Zrušiť prepojenie

 

zrušit channel manager

 

Túto akciu je potrebné potvrdiť PIN kódom zaslaným na prepojené telefónne číslo prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

 

Potom znova informujte prevádzkovateľa hotelového systému o zrušení prepojenia v extranete Booking.com.

3. Dokončenie deaktivácie

Teraz podpora hotelového systému:

  • odpojí Channel manager vo vašom hotelovom systéme
  • a odošle žiadosť na deaktiváciu API rozhrania Channel manageru.

Potom je prepojenie Channel manageru zrušené u všetkých subjektov.