Ako používať Channel manager

ak už máte aktivovaný Channel manager, nájdete tu info, ako ho správne používať.
Väčšina akcií je automatických, ale niekedy budete potrebovať vedieť, čo a kde si môžete nastaviť.

1. Import budúcich rezervácií z katalógu (urobíme pre vás my pri aktivácii)

Tento krok popisujeme len pre vašu informáciu, zariadime to pre vás😉

Po aktivácii Vám importujeme budúce rezervácie z katalógu ubytovania.

Ak už boli rezervácie do Trevlixu vložené iným spôsobom, napr. ručne alebo pomocou prepojenia typu iCalendar, je potreba ručné rezervácie nastaviť do nekolizného stavu a importovať spárované rezervácie z Channel manageru.

 

Channel manager - import budoucích rezervací

2. Nastavenie prirážky / zľavy pre katalóg

Katalógy ubytovania si často berú za sprostredkovanie rezervácií vysoké provízie.
Preto možno budete chcieť zvýhodniť hostí, ktorí k rezerváciám využijú váš rezervačný systém.

 

Nastavenie prirážky k základnej cene nastavenej v Trevlixu môžete pre každý katalóg nastaviť v:

 

Nastavenia - Nastaviť Channel manager - Zvoľte katalógy ubytovania - záložka "Nastavenie katalógov" - prirážka (%) - Uložiť

 

Channel manager - Nastavit přirážku

Upozornenie: Pre katalóg Booking.com nenastavujete nikdy menu CZK, Booking.com menu CZK v extranete nepodporuje, iba EUR.
Tip: Po zmene prirážky pre katalóg je potrebné vždy vykonať export cien do katalógu, aby sa zmena prejavila.

3. Správna synchronizácia obsadenosti

Po aktivácii Channel manageru sa už rezervácie z katalógov automaticky importujú do Trevlixu a obsadenosť z Trevlixu sa automaticky exportuje do katalógov.

 

Pred aktiváciou Channel manageru ste pravdepodobne boli zvyknutí obsadenosť synchronizovať ručne.

Teraz už zvyčajne nemusíte obsadenosť riešiť. Pokiaľ ale máte pocit, že ste našli chybu obsadenosti v katalógu (aj to sa môže stať, katalógy nie sú dokonalé), môžete využiť funkciu pre export obsadenosti z Trevlixu do katalógu.  Nemusíte sa obávať túto funkciu použiť, Trevlix by mal vždy mať nastavenú správnu obsadenosť a ak máte pochybnosti o správnosti obsadenosti v katalógu, môžete vykonať napríklad export obsadenosti na 3 mesiace dopredu. Ak by v katalógu bola nejaká chyba obsadenosti, tak ju týmto exportom z Trevlixu opravíte.

 

Nastavenia - Nastaviť Channel manager - Zvoľte katalógy ubytovania (napr. Booking.com) - Export obsadenosti do katalógu - Dátum od-do - Exportovať

 

Channel manager - Export obsazenosti

Channel manager - Export obsazenosti - krok 2

 

Pozn .: Export pre dlhšie obdobie môže trvať dlhšiu dobu.

4. Úvodný alebo mimoriadny export cien do katalógu

Po aktivácii Channel manageru vám napríklad katalóg Booking.com už neumožní editovať ceny v administrácii, ceny sa nastavujú exportom z Trevlixu do katalógu.

 

Úvodný export cien z Trevlixu do Booking vám vykonáme my.

 

Pri bežných zmenách cien v module Ceny je zaškrtnutá predvolená voľba exportu zmien do katalógu (viď návod nižšie bod 6). Zvyčajne teda nástroj pre export cien nemusíte používať. Nástroj pre export využijete napríklad po zmene výšky prirážky pre katalóg alebo pri výrazných zmenách kurzu mien, ak máte v katalógu inú menu než v Trevlixu.

 

Export cien do katalógu môžete vykonať tu:

 

Nastavenia - Channel manager - Zvoľte katalógy ubytovania (napr. Booking.com) - Export cien do katalógu - Dátum od-do - Exportovať

 

Channel manager - exportovat ceny pro období

Pozn .: Export pre dlhšie obdobie môže trvať dlhšiu dobu.

 

Spoločne s exportom cien sa exportujú tiež nastavené reštrikcie, ak máte nejaké v Trevlixu nastavené (napr. minimálny počet nocí, rezervácie minimálne dní vopred).

5. Zmenil sa výrazne kurz EUR a potrebujem zmeniť ceny na Booking.com

Tento bod sa vás týka iba, ak sa východisková mena v Trevlixu líši od meny v Booking.

(Napríklad Booking.com nepodporuje menu CZK v administrácii, ale Trevlix si vie sám meny skonvertovať podľa aktuálneho kurzu a do Booking exportovať ceny v EUR.)


Stačí vykonať export cien (pozri časť 4) napr. od dnešného dňa na 1 rok alebo obdobie, pre ktoré máte zadané ceny vopred.

6. Bežné úpravy cien v Trevlixu a v katalógu

Pri každej editáciu cien v module Ceny v Trevlixu si môžete zaškrtnutím zvoliť (predvolená predvoľba = povolené), či si prajete zmeny exportovať tiež do katalógov:

 

Channel manager - exportovat ceny

 

Pozn .: Katalóg Booking.com používa pre nastavenie odlišných cien pre rôzny počet hostí tzv. Odvodené ceny.
Cenu pre iný počet hostí môžete stanoviť odchýlkou od základnej ceny v percentách alebo sumou zľavy / prirážky.
Toto obvykle nastavujeme pri aktivácii Channel manageru a pravdepodobne tu nebudete musieť nič meniť.

Booking - odvozené ceny

Ak zmeníte nastavenie odvodených cien, stačí potom vykonať export cien na 1 nasledujúci deň (postup pozri bod 4).

Odvodené ceny sú platné pre všetky obdobia, takže sa automaticky prepíšu pre celú budúcnosť.

7. Vykonajte export obsadenosti vždy aspoň 1x ročne

Katalógy Booking.com a Expedia.com majú tú zvláštnosť, že v budúcnosti, v ktorej nebola ešte zadaná žiadna obsadenosť, nenastaví automaticky predvolené obsadenosť podľa maximálneho počtu izieb, ale vytvorí tu "dieru" (žiadne dáta).

 

Je teda potrebné raz za čas exportovať do budúcnosti obsadenosť. Ak urobíte export na 2 roky dopredu, máte problém na tú dobu ošetrený. Dobrým zvykom je vždy vykonať export obsadenosti pred začiatkom novej sezóny aspoň na 18 mesiacov vopred. Nemusíte sa báť, že exportom niečo narušíte, export vždy nastaví správnu obsadenosť podľa Trevlixu.

 

Nastavenia - Channel manager - Booking.com - Export obsadenosti do katalógu:

Channel manager - Export obsazenosti

To je všetko

Keď si s niečím nebudete vedieť rady, pomôžeme vám na emailu  🙂