Channel manager - úvodné nastavenie

Účelom Channel manageru (Správca kanálov) je ušetriť Vám prácu s duplicitným zadávaním dát.

 

Channel manager slúži k:

  • importu rezervácií z katalógov ubytovanie do Trevlixu
  • obojstrannej synchronizácii obsadenosti v Trevlixu a katalógoch ubytovanie, ako je Booking.com
  • exportu a aktualizácii cien a obmedzení z Trevlixu do katalógov

 

Úvodné prepojenie Trevlixu s Channel managerom vám vykonáme my.

 

Z Vašej strany budeme potrebovať len:

  • prístupové údaje do katalógu ubytovanie (Booking.com)
  • poznať prípadnú prirážku alebo zľavu cien, ktoré chcete exportovať do katalógu, oproti cenám Trevlixu
    (Ak chcete mať ceny v katalógu vyššia alebo nižšia ako v Trevlixu)

 

Náhľady krokov napojenie na Channel manager nižšie vám pomôžu predstaviť si proces napojenia.

Príprava - otvorenie izieb na Booking.com

Upozornenie pre Booking.com: Pred aktiváciou Channel manageru sa musíme vždy uistiť, že nemáte v katalógu Booking.com uzavretej žiadna izba funkcií "Ceny a dostupnosť - Otvoriť / Zatvoriť izby". Po aktivácii Channel manageru prestane táto metóda otváranie / zatváranie kapacít v Booking.com fungovať a metódami dostupnými pre Channel manager potom nemožno takto uzavretý izbu v Booking.com otvoriť. Preto vždy pred aktiváciou Channel manageru otvoríme všetky izby.

Z Trevlixu si potom samozrejme môžete izby na Booking opäť otvárať a zatvárať podľa potreby.

1. Nastavenie prístupu

Nastavení přístupu

2. Sadzby

Ak máte v katalógu definované rôzne sadzby (napr. Štandardná sadzba, Nevratná sadzba, a pod.), vytvoríme príslušné sadzby v Trevlixu.

Nastavíme percentuálny rozdiel sadzby k základnej cene.

Sazby

3. Výber katalógov

Teraz zvolíme katalógy ubytovanie, s ktorými bude Trevlix prepojený a cenové modely, ktoré budú použité.

Aktuálne je v ponuke Booking.com a Expedia.com, pripravujú sa katalógy Airbnb a Agoda.

 

Katalogy ubytování

4. Nastavenie cien katalógov

Trevlix vie exportovať aktuálne ceny do prepojených katalógov ubytovania.

Tu ešte nastavíme menu katalógu a voliteľnou prirážku alebo zľavu k cenám Trevlixu pre každý katalóg.

Nastavení cen katalogů

5. Mapovanie izieb Trevlixu a katalógu

Teraz ukážeme Channel manageru, ktoré izby z Trevlixu zodpovedajú izbám v katalógu ubytovanie.

Ak používate v katalógu rôzne sadzby, prepojíme tu tiež sadzby Trevlixu a katalógu.

Mapování pokojů Trevlixu a katalogu ubytování

 

Ak chceme niektoré izby z nejakého dôvodu trvalo vyradiť z ponuky katalógu, môžeme ich počet nastaviť tu.

Všeobecne k tomu zvyčajne nie je dôvod, pretože obsadenosť s katalógy je vďaka Channel manageru synchronizovaná v poriadku minút a zabraňuje tak dvojitej rezervácii rovnakej izby.

Rezervované pokoje

6. Import budúcich rezervácií z katalógu

Teraz importujeme budúce rezervácie z katalógu ubytovanie, ak už bolo ubytovacie zariadenie v katalóg ponúkané a v katalógu sú nejaké budúce rezervácie.

Ak už boli tieto rezervácie do Trevlixu vložené iným spôsobom, napr. ručne alebo pomocou prepojenia typu iCalendar, je potreba ručné rezervácia nastaviť do nekolizného stavu a importovať spárované rezervácie z Channel manageru. Tento krok sami nevykonávajte, zariadime to pre vás.

Import budoucích rezervací

7. Úvodný export obsadenosti do katalógu

Teraz môžeme vykonať úvodný export obsadenosti do katalógu. Mali by sme exportovať aspoň na obdobie 1 roka.

Po dokončení napojení Channel manageru sa už bude obsadenosť automaticky aktualizovať podľa aktuálnych rezervácií.

Export obsazenosti

Export obsazenosti - report

8. Export cien

Teraz môžeme exportovať ceny z Trevlixu (s prípadnými prirážkami / zľavami) do katalógu.

Ak je aktuálny stav cien v katalógu správny a katalóg ho po prepnutí na automatický režim nezmaže, nie je tento krok potrebný.

Ceny sa po dokončení napojenia budú aktualizovať podľa zmien zadaných v Trevlixu (so zachovaním nastavenej prirážky / zľavy pre katalóg), pokiaľ túto funkciu povolíte pri nastavovaní ceny.

 

Export cen

9. Záverečná kontrola

Teraz skontrolujeme, že stav prepojenia Trevlixu s katalógom ubytovania je v poriadku a úvodné nastavenie bolo úspešne vykonané.

 

Kontrola stavu propojení s Channel managerem

 

Všetko je OK, máme hotovo 🙂 Trevlix je teraz prepojený s katalógom.

 

Ešte pridelíme oprávneným používateľom prístupové práva k Channel manageru (úroveň "upraviť").