Nastavenie číselného radu dokladov

Najprv v module Doklady klikneme na ikonu Nastavenie (ozubené koleso).

Nastavení dokladu

Nastavenie predpony a dĺžky čísla dokladu

Pre každý typ dokladu si tu nastavíme samostatný číselný rad.

Nastavení číselné řady dokladu

Ako zvoliť predponu (prefix) dokladu?

To záleží len na vašich účtovných zvyklostiach. V predpone môžete používať písmená, čísla a premenné:

{Y} ... v doklade bude nahradené aktuálnym rokom (4-miestny formát, napr. 2021)

{y} ... v doklade bude nahradené aktuálnym rokom (2-miestny formát, napr. 21)

Předpona (prefix) dokladu

Výhodou použitia premennej {Y} je, že nemusíte na začiatku roka riešiť nastavenie novej číselné rady.

Ak zvolíte napríklad pre zálohové faktúry prefix:

ZA{Y}

, dude mať prvú zálohová faktúra roku 2020 číslo ZA20200001 a prvé zálohová faktúra v roku 2021 číslo ZA20210001.

 

Tip: nikdy nepoužívajte rovnaké číselné rady pre rôzne typy dokladov, napr. len predponu {Y}, bude to pre vás mätúce. Vždy si zvoľte nejakú špecifickú predponu pre každý typ dokladu, napr. ZA{Y}, FA{Y}, atď. Ak nechcete používať písmená v type dokladu, použite nejakú číselnú skratku, napr. 10{Y} pre zálohové faktúry, 11{Y} pre faktúry, atp.

 

Poznámka: Ak v čísle doklade použijete tiež písmená, nebudú súčasťou variabilného symbolu. Variabilný symbol môže obsahovať len čísla (VS sa skladá z čísel a môže mať maximálne 10 znakov).