1. Ako na Evidenciu hostí

Záznamy hostí nájdete a môžete upravovať v module Hostia.

Karta hosta

2. Ako priradíte hostí k rezervácii?

Základom správneho fungovania evidencie hostí je priraďovanie hostí k príslušným rezerváciám:

 

Na každej karte Rezervácia (Rezervácia - upraviť) nájdete záložku Hostia

 

Rezervace - hosté

 

 • je dôležité si uvedomiť, že kontaktná osoba, ktorá vykonala rezerváciu, nie je automaticky hosťom
  (Často ním v praxi je, ale nie vždy - ubytovanie napríklad rezervuje asistentka alebo sa ubytuje náhradník alebo je rezervácia stornovaná a osoba sa neubytuje. Okrem toho nie sú o kontaktnej osobe k dispozícii všetky potrebné údaje.)
 • 1 - hosťa, ktorý už bol u vás niekedy ubytovaný,
  priradíte k rezervácii tak, že do políčka zapíšete aspoň 3 znaky z jeho priezviska a zvolíte z ponuky našeptávača
 • 2 - nového hosťa
  vložíte do knihy hostí tak, že kliknete na "Nový host". Potom ho už môžete priradiť k rezervácii štandardným spôsobom, tj. Zadáte 3 znaky z jeho priezviska do políčka.
 • 3 - ak je kontaktná osoba hosťom,
  môžete si ušetriť prácu pri evidencii hosťa kliknutím na tlačidlo "Nový hosť z kontaktnej osoby". Do novej karty hosťa prevedie všetky známe údaje kontaktnej osoby.
 • 4 - pridávať ďalších hostí
  môžete k rezervácii kliknutím na tlačidlo plus "+"
 • 5 - odstrániť hostí z rezervácie
  môžete z rezervácie kliknutím na tlačidlo mínus "-"
 • 6 - Ak potrebujete zmeniť údaje niektorého hosťa,
  môžete kliknúť na tlačidlo pre úpravy

Akonáhle priradíte k rezervácii všetkých hostí ubytovaných na izbe, kliknite na tlačidlo Uložiť.