GSM KeyBox - samoobslužné boxy na odovzdávanie kľúčov

Zariadenie firmy Selax umožňuje bezkontaktné bezpečné odovzdávanie kľúčov alebo RFID kariet.

Kompletnú ponuku modelov nájdete tu: https://www.selax.cz/selax/eshop/36-1-GSM-Key-Boxy

 

GSM Key Box

1. Ako na prepojenie GSM boxu s Trevlixom

Nastavenie pre vás prevedieme. Budeme potrebovať:

  • údaje pre API spojenie, ktoré získate od firmy Selax
  • od vás budeme potrebovať vedieť, ktoré priehradky (boxy) si prajete prepojiť s ktorými izbami (ubytovacími jednotkami)

Najprv pre vás nastavíme zámkové zariadenie, to je celý GSM KeyBox:

1 Zámkový systém

Pozn.: Trevlix rovno otestuje správnosť napojenia na API.

Pozn.: 2: Do Trevlixu môžete vložiť viac GxmBoxov alebo ich kombinovať aj s inými zámkovými systémami.

2. Ako na prepojenie priehradok GSM KeyBoxu s izbami

Potom pre Vás nastavíme jednotlivé priehradky GSM KeyBoxu:

Zámkové zařízení

Pozn. 3: Stačí zvoliť Zámkový systém GsmBox a potom zariadenie a priehradku.

Ostatné voľby sa pre zámkový systém GsmBox nastavia automaticky.

Zvoliť si ale môžete, či sa má kľúč:

  • generovať a nastaviť vždy automaticky hneď pri vytvorení rezervácie
  • alebo či si prajete, aby kľúč vytvorila obsluha vždy ručne kliknutím na tlačidlo "generovať kľúč" v Trevlixe.

 

A nakoniec nastavíme prepojenie priehradok s izbami:

3 Přiřazení přihrádky k pokoji

Pozn.: 4: Ideálne je mať pre každú izbu samostatnú priehradku. Nemusíte potom riešiť situáciu, keď v jeden deň prídu 2 hostia na izbu priradenú k rovnakej priehradke.

3. Odoslanie kódu hosťovi

Pokiaľ sme zvolili automatické generovanie kľúča, bol kód vygenerovaný už pri vytvorení rezervácie *)

Kód môžeme tiež generovať až ručne na záložke „Kľúč“ v editačnom okne Rezervácie.

Pre zaslanie kódu na email rezervácie (alebo ľubovoľný iný) stačí kliknúť na tlačidlo „odoslať kľúč“.

Nový klíč byl nastaven pro rezervace

*) Pozn.: Generovanie kľúča zasiela SMS správu do zariadenia GSM KeyBox. Je teda potrebné si uvedomiť, že v prípade nastavenia automatického vytvárania kľúča je pri vytvorení každej rezervácie účtovaný poplatok za SMS správu zariadenia GSM KeyBox podľa platného cenníka prevádzkovateľa zámkového zariadenia (napr. k dátumu 25.07.2021 bol poplatok 0,60 Sk za SMS).

4. Nastavenie správy pre odoslanie kľúča na rezerváciu

Ak vám nevyhovuje stručná predvolená správa s informáciou o kľúči na rezerváciu, môžete si nastaviť ľubovoľnú vlastnú správu v:

Nastavenie - Nastavenie textov, podmienok a pravidiel - "Zámkový systém - Kľúč - Odoslať na email"

Nastavení zprávy se zasláním klíče hostu

5. Odoslanie kľúča v správe o zaplatení rezervácie

Kľúč môžete hosťovi zaslať aj v automatickej správe o zaplatení rezervácie

Zpráva o zaplacení rezervace s odesláním klíče

6. Príprava kľúča pre hosťa pred príjazdom

A samozrejme pred dátumom príjazdu hosťa nezabudnite:

  • vložiť kľúč k izbe alebo inej ubytovacej jednotke do príslušnej priehradky GSM KeyBoxu

Klíč v přihrádce GSM Key boxu