Ako vložiť údaje fyzickej osoby na doklad

Je potrebné si uvedomiť, že kontaktná osoba vykonávajúca rezerváciu uvádza len meno a priezvisko, neuvádza svoju adresu.
Na doklad vytvorený z konkrétnej rezervácie sa teda vo východiskovom stave zapíše iba meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Adresu uvádza hostia až pri online check-ine alebo pri fyzickom check-ine na recepcii pri príchode.
V jednej rezervácii môže byť viac hostí, ktorí bývajú na rôznych adresách a nemožno vopred určiť, na ktorú osobu si hostia budú priať vystaviť doklad.
Trevlix vám umožní importovať na doklad adresu osoby z knihy hostí.

 

V poli priezvisko zadajte aspoň 3 písmená z priezviska hosťa. Pokiaľ sa zhoduje priezvisko s kontaktnou osobou, stačí kliknúť do poľa priezviska:

1-prijmeni-hosta-napoveda

 

Z ponuky zvoľte hosťa, ktorého údaje chcete vložiť na doklad ako Odberateľa:2-vyhledani-z-knihy-hostu