Mám viac ubytovacích zariadení

Často sa stáva, že prevádzkovateľ alebo majiteľ prevádzkuje viac ubytovacích zariadení naraz.

V takom prípade rieši otázku:

Mám si založiť 1 účet Trevlixu a dať doň všetky prevádzky?

Alebo potrebujem samostatný účet Trevlixu pre každé ubytovacie zariadenie?

Väčšinou je odpoveď jednoduchá:

Jedno ubytovacie zariadenie a viac ubytovacích jednotiek

Pokiaľ sa jedná o viac ubytovacích jednotiek (izby, apartmány) na rovnakej adrese, pod rovnakým názvom ubytovacieho zariadenia, tak sa bude jednať o jedno ubytovacie zariadenie (hotel alebo penzión s viacerými izbami, skupina apartmánov v jednom objekte, skupina chatiek na jednom pozemku) a stačí teda jeden účet Trevlixu.

Viac ubytovacích zariadení

Naopak, pokiaľ sa jedná o samostatné ubytovacie zariadenia s inou adresou, potom pre každé ubytovacie zariadenie je potrebné založiť samostatný účet Trevlixu.

 

Prevádzkovatelia si niekedy hovoria, že radšej ušetria nejakú stokorunu a dajú všetky ubytovacie jednotky (izby, apartmány, chaty) rôznych ubytovacích zariadení do jedného účtu a ešte „budú mať všetko pekne pohromade“.

 

V skutočnosti si však iba skomplikujú prácu v mnohých oblastiach.

 

Majú potom síce všetko pohromade, ale problém je v tom, že majú na jednej hromade nesúvisiace dáta.

Všetky PMS (systémy pre ubytovacie zariadenia), sú určené pre jedno ubytovacie zariadenie. Ak je ich vložených do jedného účtu viac, vznikne problém napríklad:

  • s jednou hlavnou adresou ubytovacieho zariadenia
  • jedny fakturačné údaje
  • jedna komunikačná emailová adresa pre rezervácie a komunikáciu
  • jeden číselný rad typov účtovných dokumentov (zálohové faktúry rôznych ubytovacích zariadení budú zmiešané dohromady)
  • všetky rezervácie i platby budú zmiešané dohromady
  • štatistiky a výkazy hostí nebudú dávať zmysel (napr. výpočet mestského poplatku ani export dát pre oznamovanie cudzincov nebude možný, pretože budú dohromady započítaní hostia z rôznych ubytovacích zariadení), atď.

Problém s prepojením s katalógmi ubytovania pri spojení viacerých ubytovacích zariadení do jedného účtu

A nielen všetky PMS (systémy pre ubytovacie zariadenia), ale aj OTA (katalógy ubytovania) majú 1 účet vždy určený len pre 1 ubytovacie zariadenie.

Napr. Booking.com vám nepovolí v jednom účte pod jedným ID vložiť viac ubytovacích zariadení na rôznych adresách. (Umožní vám viac ubytovacích zariadení prepojiť, ale to je niečo iné, k tomu sa dostaneme nižšie.)
Možno ste si ako prevádzkovateľ vzdychli: Prečo si mám zakladať ďalší účet na Bookingu, keď už jeden mám? Ale ide o to, že hosť si rezervuje ubytovanie buď v penzióne A v Olomouci alebo penzióne B v Brne. Fakt, že oba penzióny prevádzkuje rovnaký majiteľ alebo prevádzkovateľ, nie je pre hosťa primárna, pre neho je podstatné, v akom ubytovacom zariadení si rezervuje ubytovanie. A z tohto pohľadu sa na to musí pozerať aj katalóg ubytovania.

 

Takže ak už máte napríklad účet pri Bookingu, a máte tu ubytovacie zariadenia založené oddelene, založte si vždy zodpovedajúcim spôsobom oddelene účty aj v Trevlixe. Inak totiž nebude možné aktivovať Channel manager na synchronizáciu obsadenosti a cien.

 

💡Channel manager štandardne nemôže prepojiť 2 účty napr. na Booking.com s 1 účtom v hotelovom systéme. Trevlix má k dispozícii unikátnu funkciu, kedy funguje v katalógovom režime a vie spojiť do jedného účtu aj viac účtov Booking, Airbnb, Expedia, ale k takémuto kroku by sa malo pristupovať iba pokiaľ je to z nejakého závažného dôvodu nutné. Nie je možné spojiť do jedného účtu viac ubytovacích zariadení z Google Free Booking Links.

 

Pokiaľ máte väčší počet oddelených ubytovacích zariadení s 1 ubytovacou jednotkou (za ktorú sa platí rovnaká minimálna platba ako za 5 izieb) a výsledná cena sa vám preto zdá vysoká, skúste nám napísať cez modul Dotazy. Možno spoločne vymyslíme nejakú zľavu  

No dobre, ale nechcem sa stále odhlasovať a prihlasovať medzi viacerými účtami Trevlixu

Ak v prehliadači na bezpečnom zariadení umožníte uloženie oboch hesiel, potom prepnutie medzi účtami bude záležitosť maximálne 3 sekúnd.

 

Ale vieme, že čas je vzácny a jednoduchosť a pohodlie užívateľa je pre nás zákon č. 1.

Preto si môžete svoje účty Trevlixu prepojiť tak, že sa medzi ním prepnete len kliknutím na ikonu.

2 ikona přepnout jiné ubytovací zařízení

 

Ako prepojiť viac účtov Trevlixu a prepínať na iné ubytovacie zariadenia?