Zámkové systémy - Offline boxy

Táto funkcia je v testovacej prevádzke od 07/2021, pre aktiváciu alebo podnety k funkcii nás kontaktujte cez modul Otázky vo vašom Trevlixe.

Box na kód na vloženie kľúča pripevnený na stenu je najjednoduchším riešením bezkontaktného odovzdávania kľúčov.

 

Box na zeďbox-2-small

Najpraktickejšie je mať pre každú izbu samostatný malý box alebo priehradku boxu s označením čísla izby, predídete tak problémom, keď počas jedného dňa prichádza viac hostí.

1. Nastavenie automatického generovania kódov pre odomknutie boxu

V Trevlixe pridáme nové zámkové zariadenie v:

 

Nastavenie - Zámkové systémy - Zámkové zariadenie - pridať

Přidat zámkové zařízení

Ak chcete, aby Trevlix nastavil kľúč automaticky, vždy zvoľte zdroj kľúča: automaticky.
Pokiaľ nezvolíte automatický zdroj kľúča, je nutné kľúč ručne vytvoriť ku každej rezervácii.

Názov zvolíme najlepšie taký, aby zodpovedal nálepke na fyzickom boxe.

1.B Nastavenie fixného kľúča

Ak si prajete nastaviť nemenný (fixný) kód pre kľúčový box, potom v Trevlixe pridáte nové zámkové zariadenie takto:

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov silne neodporúčame použitie fixného kódu.
Ak budete používať nemenný kód, všetci vaši hostia z minulosti budú poznať heslo pre otvorenie kľúčového boxu.

Nastavenia - Zámkové systémy - Zámkové zariadenia - pridať

Zámkové zariadenie - fixné kód

Ak nastavujete nový fixný kľúč alebo meníte fixný kľúč, začiarknite políčko pre nastavenie nového fixného kľúča pre všetky budúce rezervácie.

2. Priradenie boxu k izbe

Kliknutím na odkaz "upraviť mapovanie" nastavíme priradenie boxu k príslušnej izbe (ideálne jednej, ale je možné priradiť zariadenie aj k viacerým izbám).

Mapování zámkového zařízení k pokojům

3. Odoslanie kódu hosťovi

Pokiaľ sme zvolili automatické generovanie kľúča, bol kód vygenerovaný už pri vytvorení rezervácie.

Nájdete ho v editačnom okne rezervácie na záložke "Kľúč".

Kód môžeme tiež generovať znova.

Pre zaslanie kódu na email rezervácie (alebo ľubovoľný iný) stačí kliknúť na tlačidlo „odoslať kľúč“.

Odeslání klíče hostu

4. Nastavenie správy pre odoslanie kľúča na rezerváciu

Ak vám nevyhovuje stručná predvolená správa s informáciou o kľúči na rezerváciu, môžete si nastaviť ľubovoľnú vlastnú správu v:

Nastavenie - Nastavenie textov, podmienok a pravidiel - "Zámkový systém - Kľúč - Odoslať na email"

Nastavení zprávy se zasláním klíče hostu

5. Odoslanie kľúča v správe o zaplatení rezervácie

Kľúč môžete hosťovi zaslať aj v automatickej správe o zaplatení rezervácie

Zpráva o zaplacení rezervace s odesláním klíče

6. Príprava kľúča pre hosťa pred príjazdom

A samozrejme pred dátumom príjazdu hosťa nezabudnite:

  • zistiť kód na záložke "Kľúč" v editačnom okne rezervácie
  • nastaviť na príslušnom boxe kód pre otvorenie boxu
  • vložiť kľúč k izbe

Box nastavit kód pro hostaBox - vložit klíč

7. Nastavenie oprávnení užívateľov pre modul Zámkové systémy

Jednotlivým užívateľom Trevlixu je potrebné nastaviť oprávnenie pre modul Zámkové systémy (Nastavenia - Užívatelia - užívateľské práva).

Užívatelia bez prideleného oprávnenia nemôžu zobraziť alebo editovať kľúče.