Čo je overbooking a ako ho vyriešiť

Overbooking je situácia, kedy máte viac rezervácií, než je kapacita ubytovania vášho zariadenia.

 

Ideálnym nástrojom na zabránenie overbooking je Channel manager. Ten sa stará o automatickú synchronizáciu obsadenosti medzi hotelovým systémom a katalógy ubytovania.

 

Už máte Channel manager a myslíte si, že k overbookingu nemôže nikdy dôjsť? Bohužiaľ, aj tak sa to raz za čas môže stať.

Existujú 2 hlavné príčiny, na ktoré sa pozrieme jednotlivo:

Situácia 1: nesúvislý dostupný typ izby (hosť sa musí v priebehu ubytovania sťahovať)

Katalógy ako Booking.com nepoznajú vaše jednotlivé izby (napr. 201, 202, 203).

Vie len, že máte napríklad 5 izieb typu "Dvojlôžkový štandard" a pozná kapacitu ubytovania v jednotlivých dňoch (dátach).

 

V špičke ubytovanie, kedy máte vysokú obsadenosť teda môže nastať napríklad takáto situácia:

Overbooking - nesouvisle dostupný pokoj

Pani Jana Veselá si praje rezervovať izbu "Dvojlôžkový Štandard" od 02.09. - 08.09.2020.

Booking.com si pozrie kapacity vášho ubytovacieho zariadenia a vidí, že máte voľnú kapacitu 1 izba od 02.09. - 08.09.2020. Umožní teda rezervácii v tomto termíne.

Booking.com už ale nevidí, že od 2.9. - 4.9.2020 je voľná izba 202 a od 5.9. - 08.09.2020 je voľná izba č. 221 a hosť sa teda bude musieť v priebehu rezervácie sťahovať.

 

Tomuto problému sa nedá technicky nijak predísť v žiadnom katalógu, pretože katalógy nepracujú s jednotlivými izbami, iba s typmi izieb.

Jedinou možnou prevenciou je čo najviac rozlíšiť typy izieb a mať v každom type izieb čo najmenej izieb.

 

Trevlix vás v notifikácii o rezervácii upozorní, že nie je žiadna voľná izba tohto typu a nastaví rezervácii do stavu "čaká na schválenie".

Riešenie situácie 1

Existujú 2 možnosti riešenia:

 

A) Ak hosťovi nevadí, že sa bude musieť sťahovať, potom rezerváciu hosťa rozdelíte do 2 samostatných rezervácií. Prvú rezerváciu skrátite na termín, v ktorom je dostupná prvá voľná izba a zmeníte do stavu "Potvrdené". Potom vytvoríte druhú rezerváciu pre zvyšok rezervovaného termínu v druhej voľnej izbe. V prípade, že Trevlix nahlási tento typ chyby, je potrebné (ak hosť súhlasí s presťahovaním), čo najrýchlejšie rezerváciu rozdeliť do 2 samostatných rezervácií s blokujúcim stavom (napr. Potvrdené alebo opcie), aby v nedoriešenom termíne nepribúdaly ďalšie rezervácie.

 

B) nahlásite na Booking.com chybu (Rezervácia ubytovania v nesúvisle dostupnej izbe, hosť by sa musel sťahovať) a Booking.com sa zvyčajne pokúsi zabezpečiť pre hosťa náhradné ubytovanie.

 

Situácia 2: Súbežné rezervácie z rôznych zdrojov

Channel manager automaticky synchronizuje obsadenosť v päťminútových intervaloch. Ak v priebehu 5 minút dôjde k viac rezerváciám rovnakého typu izby z rôznych zdrojov naraz, môže dôjsť k overbookingu. Zistíte to podľa času uskutočnenie rezervácií, ktorý bude takmer zhodný.

 

Riešenie situácie 2

Nemožno bohužiaľ úplne ošetriť stav, keď si hostia z rôznych zdrojov rezervujú posledné izbu rovnakého typu z rôznych miest zároveň.

Tento typ overbookingu nie je častý. Ak sa niekedy prihodí, tak hlavne v najväčšej špičke (kedy sú ubytovacie kapacity všetkých poskytovateľov ubytovania vyčerpané) u rezervácií na poslednú chvíľu. Zvážte teda, či napríklad nenastavíte v ubytovacej špičke obmedzenia na rezerváciu najmenej 1 alebo 2 dni vopred.

Situácia 3: Interná chyba katalógu

Pokiaľ máte dlhodobejšie skúsenosti napr. s katalógom Booking.com, tak iste viete, že:

 

a) vie veľmi dobre získavať rezervácie

b) rozhodne to nie je bezchybná aplikácia

 

Ak máte dlhodobejšie skúsenosti s prevádzkou bookingu (samostatne, bez Channel manageru), tak sa vám už pravdepodobne stalo, že si katalóg Booking občas urobil overbooking sám sebe. Tzn. napríklad v izbe, ktorú máte len 1, vám v jednom termíne urobil 2 rezervácie. Nestáva sa to moc často, ale vidíme hŕbu účtov bookingu, takže aj takých príkladov sme už videli veľa.

Napríklad, ak vykonávame aktiváciu Channel manageru väčšieho ubytovacieho zariadenia v ubytovacie špičke, potom po úvodnom importe rezervácií Trevlix niekedy zistí a ohlási, že z katalógu Booking.com importoval viac rezervácií, než je ubytovacia kapacita zariadenia. (Napr. Booking v čase, keď nebol napojený na žiadny Channel manager, vytvoril 7 rezervácií pre dvojlôžkovú izba, ktorých je iba 6 a nejedná sa o Situáciu 1, ale napr. o 7 jednodňových rezervácií v totožnom termíne, takže nepomôže ani sťahovanie hosťa v priebehu rezervácie.)

 

Žiadny systém bohužiaľ nemôže ošetriť chybu, ktorá vznikne priamo v katalógu ubytovanie.

Trevlix vás len v notifikácii o rezervácii upozorní, že nie je žiadna voľná izba tohto typu a nastaví rezervácii do stavu "čaká na schválenie".

Riešenie situácie 3

Nahláste chybu v Booking extranete podpore (Booking urobil viac rezervácií, než je kapacita typu izby). Podpora niekedy chybu uzná a zaistí pre hosťa náhradné ubytovanie, niekedy vám bude tvrdiť, že chyba je všade inde, len nie v katalógu Booking. V takom prípade bohužiaľ nemáte inú možnosť, než vyhodnotiť si plusy a mínusy katalógu a sa so situáciou zmieriť alebo s katalógom nespolupracovať. Nič iné sa robiť nedá.