Export Dokladov z Trevlixu do Pohody

logo Stormware PohodaDoklady za vybrané obdobie si môžete z Trevlixu ľahko previesť do účtovného systému Stormware Pohoda.
Ukážeme si, ako na to.

1. Kontrola správnosti IČO

Skontrolujte si prosím, či máte v Trevlixe správne zadané IČO:

 

Doklady - ikona nastavenia (ozubené koleso) - Fakturačné údaje

 

Kontrola IČO

 

Pokiaľ sa IČO nezhoduje s IČO účtovnej jednotky nastavenom v Pohode, Pohoda vám nepovolí import dokladov (zobrazí chybu: Export nie je určený pre vašu účtovnú jednotku).

2. Kontrola správnosti účtovného typu sadzby DPH

Skontrolujte si prosím tiež v Trevlixe, že máte správne nastavený účtovný typ sadzby pri všetkých sadzieb DPH v Trevlixe

(tj základná sadzba, 1. znížená sadzba, 2. znížená sadzba, oslobodené/neplatca DPH)

 

účetní typy sazeb DPH

Ak nepoužívate všetky sadzby DPH, nemusíte ich mať všetky zadané. Ale tie, ktoré používate, musí mať správne nastavený účtovný typ sadzby.

Pohoda vyžaduje v exporte zaslanie účtovného typu sadzby (nie percentnej výšky sadzby DPH), takže chybné nastavenie účtovného typu sadzby by viedlo k chybnému výpočtu DPH v Pohode.

3. Export z Trevlixu

Zvoľte si obdobie Dátum od – Dátum do, pre ktoré chcete exportovať doklady.

Potom kliknite na tlačidlo Export "Pohoda"

Export Trevlix - Pohoda

Vytvorený XML súbor si uložte kamkoľvek do svojho počítača.

4. Import do Pohody

Teraz si otvorte účtovný systém Pohoda.

Kliknite v menu na "Súbor - Dátová komunikácia - XML import/export".

Pohoda Import XML

Zvoľte si XML súbor uložený z Trevlixu.

Pohoda zvolit XML souboru

Pohoda importované doklady

To je všetko, teraz si skontrolujte importované doklady v Pohode.