Skupinové rezervácie

umožní hosťom alebo prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia prenajať viac izieb alebo napríklad aj celý objekt naraz.

  • bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov rezervujúcej osoby
  • hosť môže zaplatiť zálohovú platbu naraz
  • prevádzkovateľ môže stornovať celú skupinovú rezerváciu naraz
  • zároveň je samozrejme možné upravovať dodatočne každú rezerváciu jednotlivej izby samostatne

1. Skupinová rezervácia v administrácii Trevlixu prevádzkovateľom alebo recepciou

Skupinovú rezerváciu v administrácii Trevlixu môžete vložiť v module "Kalendár" alebo "Tabuľka" kliknutím na tlačidlo "Skupinová rezervácia".

 

Na záložke Zvoľte izby si môžete zvoliť zo všetkých dostupných izieb vo zvolenom termíne.

Ak chcete rezervovať celý objekt, zvoľte všetky izby všetkých typov. Nie je možné rezervovať už obsadené izby.

admin - Skupinová rezervace - volba pokojů

 

Na záložke Rezervácia doplňte kontaktné údaje osoby rezervujúcej skupinovú rezerváciu.

admin - Skupinová rezervace - kontaktní údaje

2. Zobrazenie skupinových rezervácií v zozname a hromadné storno skupinové rezervácie

V module Tabuľka sú skupinové rezervácie označené ikonkou dvoch panáčikov v stĺpci ID. Ikona má vždy rovnakú farbu pre skupinu rezervácií.

 

Editácia skupinovej rezervácie môžete vykonať kliknutím na ikonku dvoch panáčikov s editačnou ikonou na pravej strane v riadku každej rezervácie zo skupiny.

admin - Skupinová rezervace - seznam

Tu môžete vykonať hromadné potrzenie, hromadné storno alebo pridávanie a odoberanie rezervácií zo skupiny.

skupinová rezervace - editovat

3. Dodatočné prevedenie samostatných rezervácií na skupinovú rezerváciu

Niekedy sa môže stať, že potrebujete viac samostatných rezervácií dodatočne spojiť do skupinovej rezervácie.

Napríklad v prípade, že sa hostia dodatočne rozhodnú pre spoločnú platbu a chcete si zjednodušiť vytváranie dokladu pre skupinu hostí.


V takom prípade môžete v module Tabuľka ľubovoľne z rezervácií, ktoré chcete zlúčiť, kliknúť na ikonu panáčika a symbolu plus na pravej strane riadku rezervácie.

prevest-na- skupinovú-rezerváciu

Potom už môžete kliknúť na tlačidlo "vytvoriť skupinovú rezerváciu":

prevest-na-skupinovou-rezervaci-krok-2

a potom už stačí zadať čísla rezervácií, ktoré chcete pridať do skupiny.

4. Skupinová rezervácia hosťom v online rezervačnom systéme

prebieha jednoducho tak, že hosť klikne na tlačidlo Rezervovať pri každom type izby, ktorý chce rezervovať a zvolí tlačidlami plus a mínus, koľko izieb chce rezervovať.

Pokiaľ chce hosť rezervovať celý objekt, zvolí všetky dostupné izby všetkých typov.

Tlačidlá neumožnia rezervovať viac izieb, než je aktuálna voľná kapacita. Nie je možné rezervovať už obsadené izby.

 

Online rezervace - skupinová rezervace

 

To je všetko :)

5. Cena skupinovej rezervácie

Aj keď je rezervácia vykonaná ako skupinová, je stále možné štandardným spôsobom editovať jednotlivé rezervácie zo skupiny.

 

Môžete napríklad:

  • predĺžiť alebo skrátiť pobyt jedného hosťa zo skupiny
  • alebo stornovať jednu z rezervácií v skupine
  • zmeniť izbu v jednej rezervácii za inú (vrátane iného typu izby s inou cenou)
  • každý z hostí tiež môže zaplatiť jednotlivo svoju rezerváciu a svoj účet izby (po odpočítaní prípadne uhradenej zálohy pri rezervácii)

 

V editačnom okne každej z rezervácií zároveň vidíte aj celkovú cenu skupinovej rezervácie.

 

Kliknite v editačnom okne ľubovoľnej rezervácie zo skupiny na záložku Cena skupinovej rezervácie

 

Cena skupinové rezervace - tlačítko záložka

 

a uvidíte súhrnné sumy cien ubytovania a účtu izby jednotlivých rezervácií zo skupiny:

 

Cena skupinové rezervace