Stavy rezervácií

Rezervácia sa v priebehu času dostáva do rôznych stavov.

Stav rezervácie môžete zmeniť v editačnom okne rezervácie. Posunutie myši nad názov rezervácie zobrazuje nápovedu s popisom stavu.

Stavy rezervací

 

Rovnakou farbou je rezervácia označená v kalendári rezervácií:

stav rezervace kalendář

Blokujúce a neblokujúce stavy rezervácií

Dva hlavné stavy typov rezervácií sú:

 

1) BLOKUJÚCI ďalšie rezervácie v tomto termíne:

 • opcia - termín je už blokovaný, ale prevádzkovateľ by mal ešte skontrolovať prípadné otázky alebo požiadavky hosťa apod.
 • dočasná opcia - termín je blokovaný po stanovenú dobu. Pokiaľ nebude počas tejto doby rezervácia potvrdená alebo zaplatená online, bude rezervácia automaticky stornovaná a na email hosťa bude zaslaná notifikácia o zmene stavu rezervácie na storno.
 • potvrdené - termín je blokovaný, rezervácie skontrolovaná
 • ubytovaný
 • ukončené
 • iné

Rezervácia v tomto stave neumožní ďalšiu rezerváciu v kolíznom termíne, aby nedošlo k overbookingu, teda k situácii, keď ubytovacie zariadenie prijme viac rezervácií, než je jeho kapacita.

 

2) NEBLOKUJÚCI ďalšie rezervácie v tomto termíne:

 • čaká na schválenie - tento stav si môžete v Nastavenie systému zvoliť ako východiskový pre rezervácie s nezaplatenú zálohou, ak máte aktívnu platobnú bránu. Termín potom nie je blokovaný, kým nie je vykonaná platba.
 • storno
 • nedostavil sa

Rezervácia v tomto stave sa buď vôbec nezobrazí na plachte kalendára rezervácií, ak si to neželáte (storno) alebo sa zobrazí v priehľadnej farbe (čaká na schválenie, nedostavil sa). Termín je stále voľný pre ďalšie rezervácie.

Stav platby rezervácie

Stav platby rezervácie je samostatným a nezávislým stavom.

Nie je rozlíšený farbou, ale ikonou na začiatku rezervačného štítku.

 

Rezervácia môže byť v stave:

 • nezaplatené (nie je označené žiadnou ikonou)

nezaplaceno

 • čiastočne uhradené (označené ikonou bodky v kruhu a orámovaním)

částečně uhrazeno

 • zaplatené (označené ikonou zaškrtnutia a tmavým orámovaním)

zaplaceno

Zdroj rezervácie (web, Booking, Airbnb, Expedia, admin, ...)

Ikona pred menom označuje zdroj rezervácie. Napríklad rezerváciu vloženú z admin Trevlixu, online rezerváciu z webu, rezerváciu z bookingu, Expedia, Airbnb alebo importovanú cez iCalendar.

 

napríklad ikona glóbusu označuje online rezeraci z webu, ikona písmena B označuje rezerváciu z Booking.com:

 

7-zdroj-rezervace-ikonazdroj Booking

 

Info o zdroji rezervácie zistíte tiež podržaním myši v editačnom okne rezervácie:

6-zdroj-rezervace

Nové rezervácie

Na nové rezervácie, ktoré sú v systéme menej ako 24 hodín, vás upozorní symbol biele bodky v pravom hornom rohu:

 

Nová rezervace

 

Ak sa o recepcii alebo hostí stará viac osôb v rôznych smenách, nemusí si posielať zmätené správy typu "zajtra máme novú rezerváciu č. 154 na poslednú chvíľu na izbe č. 11". Na novú rezerváciu vás upozorní symbol biele bodky.