Uzavretie typu izby pre katalóg v Channel manageru

Channel manager synchronizuje obsadenosť tak, aby sa na minimum znížilo riziko overbookingu (teda viac rezervácií ako je vaša ubytovacia kapacita).

Channel manager taktiež dokáže nastaviť percentnú prirážku pre export cien do katalógu, ktorá vám pomôže vyrovnať rozdiel marže spôsobený províznymi poplatkami katalógu.

Za štandardných okolností teda nie je dôvod na uzavretie typu izby iba pre zvolený katalóg.

Niektorí prevádzkovatelia ale napriek tomu preferujú napríklad vypredanie kapacít v hlavnej sezóne vlastnými webovými rezerváciami.

V takýchto prípadoch môžete využiť funkciu uzavretia typu izby pre zvolený katalóg.

1. Ako uzavrieť typ izby

V Trevlixe kliknite na:

Nastavenie - Channel manager - Uzavrieť typ izby pre katalóg

Uzavřít typ pokoje pro katalog

2. Zvoľte typ izby, katalóg a termín uzávery

Teraz zvoľte typ izby, katalóg a dátum uzávery od - do.

Přidat uzávěru typu pokoje

To je všetko :)

Práve ste uzatvorili typ izby pre zvolený katalóg 👍

Uzavretie izby môžete zrušiť zmazaním uzávery.