Zľava za dlhší pobyt

Väčšina prevádzkovateľov ubytovania má radšej hostí, ktorí si rezervujú dlhodobejšie pobyty.

Pobyty na jednu noc nie sú príliš obľúbené z dôvodu vyšších nákladov na upratovanie, výmenu obliečok, uterákov, check-in, check-out.

 

Niektorí prevádzkovatelia to riešia nastavením minimálneho počtu nocí pre ubytovanie. To môžete v Trevlixe nastaviť ako "obmedzenie" v module Ceny.

 

Ďalší prevádzkovatelia to riešia cenovým zvýhodnením dlhodobejších pobytov.

Zdalo by sa byť logické to riešiť prirážkou za krátky pobyt. Túto funkciu bohužiaľ nepodporuje žiadny z hlavných katalógov ubytovania.

Všetky hlavné svetové katalógy ubytovania ako je napr. Booking.com tento problém riešia zľavou za dlhšie pobyty.

Hostia tak nemajú negatívny pocit, že sú trestaní za krátky pobyt, ale naopak pozitívny pocit, že sú odmeňovaní za dlhší pobyt.

1. Nastavenie cenovej sadzby pre dlhší pobyt

V administrácii Trevlixu kliknite na tlačidlo:

 

Nastavenia - Nastaviť sadzby

 

Tlačítko Cenové sazby

Sazba Sleva delší pobyt

 

tu vidíte príklad nastavenia cenovej sadzby sa zľavou za pobyt dlhší ako 3 dni:

Sazba Sleva delší pobyt - editovat

 

To je všetko. Zľava za dlhší pobyt je nastavená 🙂

2. Obmedzenie zľavy len na vybrané izby

Ak nechcete zľavu použiť pre všetky izby, môžete ešte na záložke "platí pre izby" zrušiť začiarknutie izieb, pre ktoré zľavu neposkytujete.

Povolenie zľavy len pre vybrané typy izieb

3. Ako nastaviť vyššiu cenu pre jednodňový pobyt

Vyššiu cenu pre jednodňový pobyt môžete nastaviť aj pomocou zľavy za dlhší pobyt.

Ak napríklad chcete, aby bol jednodňový pobyt drahší o 10%, postup je nasledujúci:

1. Základné štandardné ceny v module Ceny nastavíte o 10% vyššie.

2. Pridáte zľavovú kategóriu pre pobyt min. 2 noci so zľavou 10%.