1. Pridelenie prístupu do Airbnb pre nás

Na úvodnú prípravu aktivácie Channel manažéra a prepojenie ubytovacích jednotiek potrebujeme prístupy do vášho účtu Airbnb.

2. Variant A (neodporúčame) - zaslanie vašich prístupových údajov do Airbnb

Táto varianta nám umožní vykonať celú aktiváciu Channel manažéra. Ale pokiaľ máte nastavené dvojfaktorové prihlasovanie cez PIN zaslaný na telefón, potom je nutné sa dohodnúť na presnom čase, kedy nám prepošlete PIN. Ak preferujete túto variantu, vopred nás prosím informujte o dohodneme si ďalší postup.

3. Variant B (odporúčame) - vytvorenie účtu spoluhostiteľa

Do svojho účtu Airbnb nás pridajte ako "Spoluhostiteľa" podľa návodu tu https://sk.airbnb.com/help/article/1244 

na email:

channels@trevlix.cz

 

Prideľte nám prosím Plný prístup - Môže nazerať a upravovať kalendár, spravovať ponuku.

Potom môžeme skontrolovať všetko potrebné.

 

Ale nemôžeme spojenie aktivovať, to je bohužiaľ možné iba z hlavného účtu.

Ak nám vytvoríte účet spoluhostiteľa, po vykonaní kontroly vás vyzveme ešte k bodu 4. - potvrdenie aktivácie z Trevlixu.

 

Nasledujúci krok 4. prosím nevykonávajte skôr, kým nám pošlete správu o vytvorení účtu spoluhostiteľa a než vás vyzveme na potvrdenie spojenia.

4. Potvrdenie aktivácie Channel manažéra z Trevlixu

Ak máme iba prístupy spoluhostiteľa, nemôžeme potvrdiť spojenie medzi Airbnb a Trevlixom.

 

V takom prípade počkajte prosím, kým vás vyzveme na vykonanie tohto kroku:

 

1. Prihláste sa v prehliadači do svojho účtu Airbnb ako hlavný Hostiteľ ubytovacieho zariadenia (Je dôležité v nasledujúcom procese nebyť prihlásený k inému účtu Airbnb, než ktorý si prajete prepojiť. Ak ale máte na účte viac ponúk, môžeme pripojiť časť z nich.
Pozor, aktiváciu nie je možné vykonať z účtu Spoluhostiteľa - ten nemá oprávnenie aktivovať Channel manager.)
Všetky ubytovacie zariadenia (v Airbnb "Ponuky"), ktoré budeme pripájať k Channel manageru, musí byť v aktívnom stave, nemožno pripojiť vypnuté ponuky.

 

2. Prihláste sa v prehliadači do svojho účtu Trevlix

 

3. V Trevlixe kliknite na
Nastavenia - Channel manager - tlačidlo "Potvrdiť aktiváciu" pod nadpisom "Airbnb" s ikonou ozubeného kolesa.

2-potvrdiť -aktiváciu

(Ak tu tlačidlo "Potvrdiť aktiváciu" nevidíte, aktivácia ešte nie je pripravená a nepokračujte ďalej.)

 

4. Otvorí sa vám Airbnb proces pripojenia - viď náhľad. Kliknite na tlačidlo "Povoliť"

 

prepojiť s airbnb

 

5. Ak sa po odsúhlasení zobrazí strana s potvrdením "Host authorization granted", potom bolo prepojenie schválené.

 

4b-authorization-granted

 

6. Informujte nás potom čo najskôr o potvrdení schválenia, aby sme mohli dokončiť úvodné nastavenia a exporty dát.