1. Airbnb - príprava na aktiváciu Channel manažéra

Channel manager zaistí medzi Trevlixom a Airbnb:

  • synchronizáciu obsadenosti
  • import rezervácií z Airbnb
  • synchronizáciu nastavenia cien a obmedzení pre katalóg Airbnb (možno nastaviť ľubovoľnú prirážku k cenám Trevlixu)

2. Cena Channel manažéra

Pred aktiváciou Channel manažéra si prosím skontrolujte aktuálnu cenu služby https://www.trevlix.sk/sk/cennik/ (nižšie na strane) a uistite sa, že s ňou súhlasíte.

Mesačné poplatky sa uhrádzajú od aktivácie až do písomne ohlásenej deaktivácie Channel manažéra (napr. dotazom priamo z Trevlixu , na emaile podpory).

Synchronizáciu nemožno vypínať a zapínať napr. mimo sezónu, došlo by k narušeniu integrity prepojenia a bolo by nutné vykonať novú aktiváciu Channel manažéra.

3. Ak si prajete aktivovať Channel manager

  1. Ak ešte nemáte založený účet ubytovacieho zariadenia pri Airbnb, založte si ho tu: https://www.airbnb.cz/host/homes 
  2. Skontrolujte si zhodu ubytovacích kapacít, teda či máte všetky typy izieb z Airbnb v správnom počte aj v Trevlixe a či súhlasí maximálny počet hostí v každom type izby. ak>
  3. Skontrolujte si, či máte v Trevlixe aktivovaný modul Ceny a máte zadané ceny izb. 
  4. Pošlite nám prosím info, akú Vám máme nastaviť úvodnú prirážku k cenám Trevlixu pre katalóg Airbnb.com. Obľúbená prirážka je 15% vo výške provízie katalógu, ale to je iba na vás. Dá sa neskôr kedykoľvek zmeniť.

Po pridelení prístupu do Bookingu overíme aj my zhodu nastavenia ubytovacích kapacít v Airbnb a Trevlixe a potom Vás budeme  informovať o termíne aktivácie Channel manažéra .

4. Pridelenie prístupu do Airbnb pre nás

Na úvodnú prípravu aktivácie Channel manažéra a prepojenie ubytovacích jednotiek potrebujeme prístupy do vášho účtu Airbnb.

 

Návod nájdete tu.