Hromadný doklad pre skupinovú rezerváciu

Návod, ako môžete dodatočne vytvoriť skupinovú rezerváciu zo samostatných rezervácií a ďalšie informácie o skupinových rezerváciách nájdete tu.

Aj keď je rezervácia vykonaná ako skupinová, je stále možné štandardným spôsobom editovať jednotlivé rezervácie zo skupiny.

Každý z hostí tiež môže zaplatiť jednotlivo svoju rezerváciu a svoj účet izby.

Pokiaľ ale chcete vystaviť pre skupinovú rezerváciu hromadný spoločný doklad, postup je nasledujúci:

Vystavenie hromadného dokladu pre skupinovú rezerváciu

Kliknite v editačnom okne ľubovoľnej rezervácie zo skupiny na záložku Cena skupinovej rezervácie

Cena skupinové rezervace - tlačítko záložka

 

a uvidíte súhrnné čiastky cien ubytovania a účtu izby jednotlivých rezervácií zo skupiny.

Dole pod celkovou čiastkou uvidíte tlačidlá na vystavenie hromadného dokladu.

Cena skupinové rezervace

V module Doklady potom môžete napríklad tiež využiť funkciu "rýchla zľava/prirážka" (ikona blesku) napríklad na odčítanie percentnej zľavy za skupinovú rezerváciu zo všetkých fakturovaných položiek.