1. Online Check-in

Funkcia online Check-in umožní hosťom vyplniť vopred všetky potrebné údaje o hosťoch.

 

Check-in ikona
  • vám aj hosťom ušetria čas pri ubytovaní a zvýšia komfort hosťa
  • pri bezobslužnom ubytovaní je online check-in nutnosťou
  • bezkontaktné ubytovanie pomáha bojovať proti šíreniu infekcií
  • nemusíte sa báť zníženie počtu dokončených rezervácií - odkaz na online check-in
  • je zaslaný až po dokončení rezervácie

 

Táto funkcia je zadarmo a je v predvolenom stave povolená.

Ak potrebujete online Check-in z nejakého dôvodu zakázať, môžete to urobiť v:

 

Nastavenie – Nastavenie systému – Povoliť online Check-in

 

Povolit online Check-in

2. Formulár online Check-in

Ak je funkcia povolená, zobrazí sa hosťovi v emaile s rekapituláciou objednávky (ktorý je zaslaný po dokončení rezervácie) tiež odkaz na online Check-in:

Odkaz online Check-in

 

Po otvorení odkazu sa hosťovi zobrazí formulár na vyplnenie údajov o hosťoch:

Formulář online Check-in

 

Formulár je možné zobraziť vo všetkých jazykoch, ktoré podporujete.

Dáta sú chránené unikátnym PINom, ktorý je súčasťou odkazu na online check-in, zobraziť ich tak môže iba ten, komu je zaslaný odkaz.

Hosťovi sa vo formulári zobrazí aj info prečo je výhodné zadať údaje vopred a aké údaje požaduje zákon.

 

Pokiaľ osoba, ktorá registruje ubytovanie, nepozná údaje všetkých hostí, môže jednoducho doplniť len údaje, ktoré pozná a preposlať odkaz ostatným hosťom na doplnenie.

 

Hostia môžu údaje online check-inu dopĺňať až do dátumu odchodu.

 

Aby ste zvýšili pravdepodobnosť vyplnenia údajov čo najviac hostí vopred, môžete zdôrazniť výhodnosť online check-inu v texte emailu s rekapituláciou objednávky.

3. Automatické založenie karty hosťa a priradenie hosťa na rezerváciu

Vyplnené údaje automaticky založia kartu hosťa v Trevlixe a priradia hosťa k príslušnej rezervácii.

 

(Hosty teda uvidíte v Trevlixe na karte rezervácie, na záložke „Hosté“.)

 

Hosté rezervace - Podpisové listy

 

Na záložke "Hosté" nájdete tiež "odkaz na Online Check-In" pre príslušnú rezerváciu, pokiaľ ho potrebujete znovu preposlať niektorému z hostí.

 

Tu tiež môžete otvoriť pripravené Podpisové listy v Exceli a vytlačiť ich už vyplnené na podpis hosťom.

4. Nastavenie požadovaných údajov pre Check-in

V module Hostia môžete kliknutím na ikonu nastavenia (ikona ozubeného kolesa) zobraziť okno s nastavením povinných polí pre domácich a zahraničných hostí.

Hosté - nastavenie povinných polí

To neznamená, že by sa údaje hosťa neuložili, pokiaľ nie sú zadané všetky požadované údaje. Zobrazí sa ale upozornenie na chýbajúce povinné položky.

Hosť - chýbajúce údaje