Zmena prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

V prípade zmeny prevádzkovateľa alebo majiteľa ubytovacieho zariadenia môžete použiť doterajší účet Trevlix (zjednodušíte si nastavenie ubytovacích kapacít a aktiváciu Channel manažéra) alebo si môžete založiť nový účet Trevlix (nebudete musieť kontrolovať a meniť údaje predchádzajúceho prevádzkovateľa za nové údaje).


Ak chcete použiť doterajší účet Trevlix pre nového prevádzkovateľa, tu nájdete tipy, na čo by ste v tejto situácii nemali zabudnúť.

Aké kroky je potrebné vykonať pri zmene prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

 1. Trevlix - súhlas s Obchodnými podmienkami prevádzky 
  K prevádzkovaniu účtu Trevlixu sa neuzatvára písomná zmluva, prevádzkovateľ iba vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami prevádzky služby. Je teda potrebné, aby sa nový prevádzkovateľ oboznámil s Obchodnými podmienkami prevádzky služby Trevlix a na email info@trevlix.cz odoslal správu napr. v znení "Som novým prevádzkovateľom Trevlix účtu ID 123456789 hoteldemo a súhlasím s Obchodnými podmienkami prevádzky služby. Prevádzkovateľ: Jan Novák, firma Demo Hotel, s.r.o. IČO 123456789."

 2. Trevlix - zmeny kontaktných a fakturačných údajov
  Nastavte kontaktné údaje nového prevádzkovateľa v:

  Nastavenia - Kontaktné údaje

  Nastavte fakturačné údaje nového prevádzkovateľa v:

  Nastavenia - Predĺžiť predplatné - Fakturačné údaje - nastaviť

   

 3. Trevlix - overenie užívateľských prístupov
  Zmažte účty užívateľov, ktorí by už nemali mať prístup do správy Trevlixu alebo im odoberte užívateľské práva, ktoré by nemali mať v:
  Nastavenia - Užívatelia

  Ak je aktívny modul API, môžete skontrolovať a prípadne odstrániť API kľúče pre spojenie, ktoré by už nemali mať prístup k dátam nového prevádzkovateľa.

 4. Platobná brána
  Ak máte aktívnu platobnú bránu nastavenú na doterajšieho prevádzkovateľa, vyžiadajte si autorizovaným Dotazom z Trevlixu bezodkladne zrušenie tejto platobnej brány.
  Založte si nový účet platobnej brány na nového prevádzkovateľa.

 5. Katalógy ubytovania - ohlásenie zmeny prevádzkovateľa
  Ak je vaše ubytovacie zariadenie ponúkané v katalógoch (napr. Booking.com), potom postupujte pri ohlásení zmeny prevádzkovateľa podľa inštrukcií katalógu.
  Postup zmeny prevádzkovateľa napr. katalój Booking.com nájdete tu.

 6. Kontrola cien, storno podmienok, obchodných podmienok ubytovacieho zariadenia, textov automatických emailov, apod.
  Pozorne prejdite všetky miesta v Trevlixe, kde potrebujete vykonať aktualizácie údajov pre nového prevádzkovateľa.
  Najmä Cenník (modul Ceny, ďalej Nastavenie - Doplnkové služby, Pobytové balíčky), Storno podmienky a obchodné podmienky, texty automatických emailov, kontaktné telefóny a emaily prevádzkovateľa (Nastavenia - Nastavenie textov, podmienok a pravidiel)

 7. Doklady
  Ak bol využívaný modul Doklady pre vystavovanie účtovných dokladov, overte v module kliknutím na ikonu ozubeného kolesa (nastavenie modulu Doklady) zmenu nastavenia fakturačných a bankových údajov nového prevádzkovateľa a založte si nového odlišného číselného radu pre všetky typy dokladov.